Sissejuhatuseks

Sellesse blogisse on kokku korjatud erinevatel aegadel tehtud tõlked.
Tõlked on tehtud valdavalt vastavalt soovidele ja ka edaspidi on igasugused soovid teretulnud.
Oma tõlkesoovi võid postitada selle lehe kommentaaridesse või Pereklubisse mu tõlkeabi teemasse.
Piiranguteks vaid niipalju, et muster peab olema inglisekeelne (vähesel määral oskan ka soome keelt) ja kindlasti tasuta (või siis soovija poolt ostetud).
Ma teen tõlkeid oma vabast ajast ja heast tahtest ning vastavalt ajaliste vahendite olemasolule.

Autoriõigustest: Kõik mustrid kuuluvad nende disaineritele. Küll aga kuuluvad mulle tõlgete autoriõigused, sest tegemist on minu loominguga. Palun TUNGIVALT tõlkeid kasutades viidata nende allikale.

This blog containes translations that I have done over the years.
They are mainly chosen according to peoples’ wishes.
All translations have a link to the original source. If You are a designer and You mind having Your design here, then please let me know and I’ll remove it.
I have made the best effort not to break any copyright laws as most designs do not forbid translations. Only one has yet had such a notion added and from that designer I asked for permission.
I do this from my own free time and for no gain.

26 thoughts on “Sissejuhatuseks

    1. Otseselt pika nimekirjana neid ei ole kuskil. Viimased 15 tõlget on nähtavad vasakus tulbas. Ülejäänud leiab erinevate kategooriate ja/või märksõnade alt kenasti üles. Lisaks on blogis otsing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.