Otsa lõpetamine

Otsustasin teha väikese piltõpetuse selle kohta, kuidas mulle meeldib ringselt kootud töid lõpetada. Meetod sobib nii kinnaste, sokkide, mütsi kui ka jõulukuulide lõpetamiseks. Viimase puhul on see eriti mõnus, sest siis ei pea keti heegeldamiseks uuesti lõnga ühendama.
I decided to make a small picture tutorial about how I like to finish garments knit in a circle. This can be used to finish gloves, socks, hats or christmas balls. It is especially nice to use this method with the latter as then you don’t have to reattatch the yarn to crochet the hanging loop.

1. Võta lõng topelt nõelale.
Thread a double yarn through a needle.

2. Kõrja kõik silmused kudumise suunas nõela abil lõngale.
Collect all stitches onto the yarn.

3. Võta lõng nõela tagant ära. Silmused on nüüd kõik lõngal.
Remove the needle. All stitches are now on the tread.

4. Topi pall täis ja pista tokk läbi enne alles jäänud aasa.
Stuff the ball and then put the skein through the loop left before.

5. Tõmba lõng pingule. Jälgi, et esimesena pingutaksid selle osa, mis on kudumi pool, alles siis toki poolse aasaosa. Pista heegelnõel töösse ja tee aas.
Now pull the yarn tight. Note that you first tighten the part of the tread, that is closer to the work, then the one closer to the skein. Put the hook into the work and make a chain.