2010 numbrites/2010 in numbers

Tegin siin kokkuvõtet lõpevast aastast.
Kokku sai kootud/heegeldatud valmis 17 suuremat või väiksemat asja. 10 asja on hetkeseisuga rohkem või vähem poolikud.
Kokku sai kasutatud 11753 meetrit lõnga.
Mõned köidetud ja tikitud asjad valmisid ka, aga nende puhul ei saa lugeda tarvitatud lõnga meetreid.

I summarised last year a bit.
Alltogether I finished 17 smaller or larger knit/crochet things. 10 things are currently more or less halfway done.
During 2010, I used 11753 meters of yarn.
A few notebooks got finished aswell and some cross-stitching was done, but it’s quite impossible to count used yarn lenghts with these things.

Aasta 2010 tabeli kujul võrreldes eelmistega.
Year 2010 in numbers in a table compared to previous ones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *