Aran Hearts Throw


Originaal Ravelrys

Aran Hearts Throw by Bonnie Barker

Suurus
104 cm lai x 140 cm kõrge

Lõng
Red Heart Soft (50g/84m; 100% akrüül)
1540 g värvi nr 9770, roosa

Heegelnõel
6,5 mm, 6 mm ja 5,5 mm

Heegeldamise tihedus
14 kinnissilmust = 10 cm 6 mm heegelnõelaga
Nuppudega mustri osa on umbes 14 cm lai; rombimuster umbes 15 cm laiune.

Erisilmused
eps – eestpoolt ümber eelmise rea samba heegeldatud kahekordne sammas (Video)
nupp – heegelda 4 ks ette antdu silmusesse või vahesse, lase aas heegelnõelalt maha, pista heegelnõel esimesse just tehtud neljast kinnissilmusest, võta aas uuesti nõelale ja tõmba läbi silmuse.
“kootud” silmus – võta lõngakeerd heegenõelale, pista heegelnõel ette antud silmusesse või vahesse, lõngakeerd (3 aasa heegelnõelal), tõmba viimane aas läbi ühe nõelal oleva aasa (2 aasa), lõngakeerd ja tõmba läbi mõlema aasa (1 aas), lõngakeerd (2 aasa), pista heegelnõel samasse silmusesse või vahesse, lõngakeerd ja tõmba see läbi mõlema heegelnõelal oleva aasa

Märkused
Tekk heegeldatakse ühest pikast servast teiseni.
Tekis kasutatakse kolme mustrit: nooled, nupud, rombid ja nuppudest südamed. Mustreid eraldavad kandid.

Tekk
Heegelda keskmise heegelnõelaga 183 ahelsilmusest kett.
1. rida: ks heegelnõelast teise ahelasse ja igasse järgmisesse, pööra = 182 ks
Kant
NB! Kandi mõlemad read heegeldatakse samasse eelmisesse ritta. Esimene rida (= rida 2) tehakse kasutades ainult esimesi aasasid. Seejärel pööratakse töö ja 3. rida (kandi teine rida) heegeldatakse sama rea vabadesse aasadesse.
2. rida (PP): 1 ahels, heegelda iga ks-se esimesse aasa aassilmus.
3. rida: 1 ahels, heegelda igasse vabasse aasa ks.
Noolemuster
4. rida (PP): 3 ahels (= esimene 1xsm), *jäta vahele 3 ks, 2xsm, 1xsm igasse vahele jäänud silmusesse 2xsm tagant*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1xsm.
5. rida: 3 ahels, *jäta vahele 3 ks, 2xsm, 1xsm igasse vahele jäänud silmusesse 2xsm eest*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1xsm.
6. ja 7. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
Kant
8. ja 9. rida: heegelda, nagu read 2 ja 3.
Nupumuster
Võta kõige suurem heegelnõel.
10. rida (PP): 1 ahels, ks esimesse silmusesse, *1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, nupp, 1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, ks järgmisesse silmusesse*. Korda * kuni * viimase silmuseni, ks.
11. rida: 1 ahels, ks esimesse silmusesse, *1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, ks ahels-aasa*. Korda * kuni * viimase silmuseni, ks.
12. rida: 1 ahels, ks esimesse silmusesse, *1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, ks ahels-aasa, 1 ahels, nupp ahels-aasa*. Korda * kuni * viimase silmuseni, ks.
13. rida: korda 11. rida.
14. rida: 1 ahels, ks esimesse silmusesse, *1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, nupp ahels-aasa, 1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, ks ahels-aasa*. Korda * kuni * viimase silmuseni, ks.
15. – 22. rida: korda ridasid 11 – 14 kaks korda.
23. ja 24. rida: korda ridasid 11 ja 12.
Võta keskmise suurusega heegelnõel.
25. rida: 1 ahels, ks esimesse silmusesse, 2 ks igasse ahels-aasa ja ks igasse ks-sse rea lõpuni.
Kandid ja noolemuster
26. – 33. rida: korda ridasid 2 – 9.
Rombimuster
34. ja 35. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
NB! Järgmistel ridadel heegeldatakse osad silmused ümber 3 rida allpool asuvate silmuste (eelmine rida = 1 rida allpool). Kui teisiti pole öeldud, siis jäta vahele või heegelda käesoleva rea silmuseid. Kasuta 3 rida allpool olevaid silmuseid ainult siis, kui sedasi on mainitud,
36 rida (PP): 1 ahels, ks esimesse silmusesse, eps 3 rida allpool olevasse 4ndasse ks-sse, jäta eps’i taga olev silmus vahele, ks järgmisesse 4 ks-sse, eps 3 rida allpool olevasse ks-sse (ehk eelmise eps-i kõrvale), *jäta järgmised 4 ks-st 3 rida allpool vahele, eps 3 rida allpool olevasse ks-sse, jäta vahele järgmised 2 ks-st (kahe eps-i silmuse taga), ks järgmisesse 4 ks-sse, eps 3 rida allpool olevasse ks-sse*. Korda * kuni * eelviimase silmuseni, jäta järgmine ks vahele (viimase eps-i taga), ks.
37. – 39. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
40. rida: 1 ahels, ks esimesse 3 ks-sse, eps 3 rida allpool olevasse ks-sse (eelmise eps rea eps-i kohale), jäta järgmised 4 ks-st 3 rida allpool vahele, eps järgmisesse 3 rida allpool olevasse ks-sse, jäta vahele järgmised 2 ks-st, * ks järgmisesse 4 ks-sse, eps 3 rida allpool olevasse ks-sse (eelmise eps-i kõrvale), jäta järgmised 4 ks-st 3 rida allpool vahele, eps järgmisesse 3 rida allpool olevasse ks-sse, jäta vahele järgmised 2 ks-st. Korda * kuni * 3 silmuseni, ks igasse.
41. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
42. – 57. rida: korda ridasid 34 – 41 kaks korda.
Kandid ja noolemuster
58. – 65. rida: korda ridasid 2 – 9.
Nuppudest südamed
Võta kõige väiksem heegelnõel.
66. – 69. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
NB! Soovi korral võid iga nupu tugeva ahelsilmusega sulgeda. See kuulub nupu juurde ja seda ei loeta eraldi silmuseks.
70. rida (PP): 1 ahels, ks esimesse 16 ks-sse, nupp, ks, nupp, *ks järgmisesse 18 ks-sse, nupp, ks, nupp*. Korda * kuni * 16 silmuseni, ks igasse.
71. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
72. rida: 1 ahels, ks esimesse 15 ks-sse, (nupp, ks) x 2, nupp, *ks järgmisesse 16 ks-sse, (nupp, ks) x 2, nupp*. Korda * kuni * 15 silmuseni, ks igasse.
73. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
74. rida: 1 ahels, *ks järgmisesse 14 ks-sse, (nupp, ks) x 3, nupp*. Korda * kuni * 14 silmuseni, ks igasse.
75. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
76. rida: 1 ahels, ks esimesse 13 ks-sse, (nupp, ks) x 3, nupp, *ks järgmisesse 14 ks-sse, (nupp, ks) x 3, nupp*. Korda * kuni * 15 silmuseni, ks igasse.
77. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
78. rida: 1 ahels, ks esimesse 12 ks-sse, (nupp, ks) x 3, nupp, *ks järgmisesse 14 ks-sse, (nupp, ks) x 3, nupp*. Korda * kuni * 16 silmuseni, ks igasse.
79. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
80 rida: korda 76. rida.
81. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
82 rida: korda 74. rida.
83. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
84 rida: korda 72. rida.
85. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
86 rida: korda 70. rida.
87. – 91. rida: 1 ahels, ks igasse silmusesse.
Kandid, noole- ja rombimuster
Võta keskmise suurusega heegelnõel.
92. – 131. rida: korda ridasid 26 – 65.
Nupumuster, kandid ja noolemuster
Võta kõige suurem heegelnõel ja vaheta see ette antud kohas keskmise vastu.
132. – 155. rida: korda ridasid 10 – 33.
Ääris
Paremalt poolt: 1 ahels, aassilmus igasse silmusesse, 1 ahels (= nurk), 140 ks mööda külgmist serva, 1 ahels (= nurk), aassilmus igasse silmusesse, 140 ks mööda külgmist serva, pööra.
“Kootud” silmused ja teokarbi ääris
1. rida (PH): 2 ahels, jäta esimene silmus vahele, “kootud” silmus, * jäta järgmine silmus vahele, “kootud” silmus*. Korda * kuni * nurka tähistava ahelsilmuseni, pööra.
2. – 6. rida: 2 ahels, “kootud” silmus igasse eelmisel real jäänud vahesse, k.a pööramiseks heegeldatud 2 ahelsilmusest aasa, pööra.
7. rida (teokarbid): 1 ahels, heegeldades “kootud” silmuste vahedesse, *jäta järgmine vahe vahele, 8 2xsm-st järgmisesse vahesse (= teokarp), jäta järgmine vahe vahele, ks järgmisesse vahesse*. Korda * kuni * rea lõpuni. Katkesta lõng, kinnita ja peida ots.
Hoides töö pahema poole enda poole, kinnita teise lühema serva nurka lõng ja tee ka sinna “kootud” silmustest ja teokarpidest ääris.

Lae alla tõlke PDF

Author: Kaisukas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.