Little White Dress

kleit
Originaal

Väike valge kleit

Materjal:
Umbes 230 meetri jagu paksu lõnga, mida sobib heegeldada 5 mm heegelnõelaga (või 5,5 mm kui heegeldad tugevasti)

Lõppsuurus:
3-kuusele kleidiks või vanemale topiks.

Heegeldamistihedus:
5 ringi mustri järgi = 10 cm.

Kui pärast 2-3 ringi tundub, et lapse pea ei mahu august läbi, siis proovi seda lapsele selga. Vajadusel võta suurem heegelnõel või lisa silmuseid alustamise ketile.

Lühendid:
1xsam – ühekordne sammas
2xsam – kahekordne sammas
ahels – ahelsilmus
aass – aassilmus
ks – kinnissilmus
NB! Ma kasutan tõlkes kahte sarnast lühendit. “Jäta vahele järgm 2 ahels aasa” tähendab, et vahele tuleb jätta järgmised kaks ühest ahelsilmusest koosnevat aasakest. “Jäta vahele järgm 2-ahels aas” tähendab, et vahele tuleb jätta eelmisel ringil kaks ahelsilmust järjest heegeldades tekkinud aasake.

Erilised silmused:
Teokarp: Kõik silmused heegeldatakse samasse silmusesse või ahels aasa. Number näitab sammaste arvu terves teokarbis
– Teokarp 4 = [(1xsam, 1 ahels) x 3, 1xsam] – Teokarp 6 = [(1xsam, 1 ahels) x 5, 1xsam] – Teokarp 7 = [(1xsam, 1 ahels) x 6, 1xsam] – Teokarp 7+ = [(2xsam, 1 ahels) x 6, 2xsam] Nupp: jättes samba viimane osake tegemata (st heegelnõelale jääb 2 lõngakeerdu), tee samasse silmusesse või ahels aasa 3 1xsam’st, lõng heegelnõelale ja tõmba läbi kõigi nelja keeru.

Märkused:
Kleidi suuruse muutmiseks lisa/vähenda algse keti silmuseid. Silmuste arv peab olema 3ga jaguv + 2.
Teokarbi sammaste arv muutub kleidi edenedes.
Kleti saab suuremaks heegeldada võttes kuni 2 suurust suurem heegelnõel.
Loe kogu õpetus enne alustamist läbi.
Südame muster ei ole antud õpetusse lisatud.

Õpetus:
Heegelda 62 ahels’st kett ja ühenda aass abil ringiks. Jälgi hoolega, et kett ei jääks keerdu.
1. ring: 1 ahels, 1 ks nõelast teise ahels’sse, *jäta 2 ahels vahele, Teokarp 4, jäta vahele 2 ahels, ks järgm silmusesse*. Korda * kuni * ja ühenda aass abil esimese ks külge. = 10 teokarpi ja 10 ks.

2. ring: [kõik esim silmusesse: 4 ahels (= 1xsam + 1 ahels), (1xsam, 1 ahels) x 4, 1xsam = Teokarp 6], jäta järgmine ahels aas vahele, ks järgm ahels aasa (teokarbi omas), jäta järgm ahels aas vahele. *järgmise ks’sse tee Teokarp 6, jäta järg ahels aas vahele, ks järgm ahels aasa, jäta järgmine ahels aas vahele*. Korda * kuni * ringi lõpuni ja ühenda aass abil ringi alguse kolmandasse ahels’sse. Tee 4 ahels. = 10 teokarp ja 10 ks.

3. ring: liigu aass abil teokarbi kolmanda ahels aasa juurde, 1 ahels, *(ks, 2 ahels, ks) samasse ahels aasa, jäta järgmised 2 ahels aasa vahele, Teokarp 6 järgmisesse silmusesse, jäta järgmised 2 ahels aasa vahele*. Korda * kuni * ja ühenda aass abil ringi esimesse ks’sse. = 10 teokarpi ja 10 ks, 2 ahels, ks gruppi.

Pärast kolmandat ringi:
3. ring

4. ring (sellel ringil tehakse käeaugud): liigu aass abil 2-ahels aasani, [4 ahels, (1xsam, 1 ahels) x 4, 1xsam] kõik 2-ahels aasa = Teokarp 6, jäta 2 ahels aasa vahele, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa.
5 ahels, jäta vahele järgmine 2-ahels aas, järgmine teokarp ja veel üks 2-ahels aas. Järgmisel teokarbil jäta vahele 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa = üks käeauk tehtud.
Jäta vahele järgm 2 ahels aasa, *Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa*. Korda * kuni * 3 korda = 3 teokarpi tehtud kleidi esiosale.
5 ahels, jäta vahele järgmine 2-ahels aas, järgmine teokarp ja veel üks 2-ahels aas. Järgmisel teokarbil jäta vahele 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa = teine käeauk tehtud.
Jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa. Ühenda aass abil ringi alguse kolmandasse ahels’sse. 4 ahels. = 6 teokarpi, 8 2-ahels aasa ja 2 5-ahels aasa käeaukude jaoks.

Pärast neljandat ringi:
4. ring

5. ring: liigu aass abil kolmanda ahels aasa juurde, (1 ahels, 1 ks, 2 ahels, 1 ks) samasse aasa. Jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele 2 ahels’st käeaugul, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels’sse, jäta vahele järgm 2 ahels’st.
*Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels, jäta vahele järgm 2 ahels aasa*. Korda * kuni * kokku 3 korda.
Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele 2 ahels’st käeaugul, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels’sse, jäta vahele järgm 2 ahels’st.
Teokarp 6 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 6 viimasesse 2-ahels aasa. Ühenda aass abil esimese ks külge. = 8 teokarpi ja 8 2-ahels aasa.

6. ring: liigu aass abil 2-ahels aasa, [4 ahels, (1xsam, 1 ahels) x 5, 1xsam] samasse aasa (= Teokarp 7), *jäta vahele järgm 2 ahels aasa, (ks, 2 ahels, ks) järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 7 järgm 2-ahels aasa*. Korda * kuni * ringi lõpuni ja ühenda aass abil ringi alguses kolmandasse ahels’sse. 4 ahels.

7. ring: liigu aass abil kolmanda ahels aasa juurde, 1 ahels, 1 ks samasse aasa, 2 ahels, jäta vahele järgm 1xsam, ks järgm ahels aasa.
Jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 7 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, *1 ks järgm ahels aasa, 2 ahels, jäta vahele järgm 1xsam, ks järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 7 järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa*. Korda * kuni * ja ühenda aass abil ringi esimesse ks’sse.

7. ringi 2-ahels aasa heegeldatakse teisiti:
7. ring

8. ring: liigu aass abil 2-ahels aasani. [4 ahels, (1xsam, 1 ahels)x5, 1xsam] samasse aasa (= Teokarp 7), *jäta vahele järgm 2 ahels aasa, ks järgm ahels aasa, 2 ahels, jäta vahele järgm 1xsam, ks järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 7 järgm 2-ahels aasa*. Korda * kuni * ringi lõpuni ja ühenda aass abil ringi algusest kolmandasse ahels’sse. 4 ahels.
9. – 14. ring: korda 7. ja 8. ringi veel 3 korda.

Heegelda ääris:
15. ring: liigu aass abil kolmandasse ahels aasa, 1 ahels, ks samasse aasa, 3 ahels, jäta vahele järgm 1xsam, ks järgm ahels aasa. Jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 7+ (NB! Kasuta 1xsam asemel 2xsam) järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa. *ks järgm ahels aasa, 3 ahels, jäta vahele järgm 1xsam, ks järgm ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa, Teokarp 7+ järgm 2-ahels aasa, jäta vahele järgm 2 ahels aasa*. Korda * kuni * ringi lõpuni ja ühenda aass abil esimese ks külge.

16. ring: liigu aass abil kolmandasse ahels aasa, 1 ahels, ks samasse aasa, *Nupp järgm ahels aasa, (2 ahels, Nupp järgm ahels aasa) x 5, ks järgm 3-ahels aasa*. Korda * kuni * ringi lõpuni ja ühenda aass abil esimese ks külge.

17. ring: (1 ahels, ks, 3 ahels, ks) samasse aasa, *[(ks, 3 ahels, ks) järgm 2-ahels aasa] x 5, (ks, 3 ahels, ks) järgm ks’sse*. Korda * kuni * ringi lõpuni ja ühenda aass abil esimese ks külge.
Katkesta lõng ja peida otsad.

Heegelda südame- või lillekujuline motiiv ja õmble pale pisikeseks taskuks.

Lae alla tõlke PDF

Author: Kaisukas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.