Kleit ristimiseks


Originaal

Kleit ristimiseks

Mustri autor, töö valmisheegeldaja ja fotograaf on Brenda McAfee mailto:ernheart@tampabay.rr.com Copyright 2002 Brenda McAfee. All Rights Reserved

Suurus:
Umbes 23 cm mõõdetuna taljelt (läbimõõt, mitte ümbermõõt).
Seelik on umbes 56 cm pikkune, koos kehaosaga umbes 68,5 cm pikkune.
Sobib alates vastsündinust kuni kolme kuu vanuseni.

Materjal:
Pildil olev kleit on heegeldatud nr 10 heegelniidiga ja 2,75mm heegelnõelaga. Tahtsin õhulist muljet ja see õnnestus sellise kombinatsiooniga hästi. Kokku kulub heegelniiti umbes 1830 meetrit. Kuna kleit on vägagi õhuline, vajab ta seelikuosale voodrit.
Lisaks läheb vaja 4 väikest nööpi, satiinpaela ja pärleid (soovi korral).
Varrukad on tehtud 2,35 mm heegelnõelaga.

Heegeldamistihedus:
Kehaosa mustri 10,5 1xsam’st = 5 cm; 8 rida = 5 cm.

Lühendid:
PP – töö parem pool
VP – töö tagumine pool
Ahels – ahelsilmus
Ks – kinnissilmus
Aass – aassilmus
Ps – poolsammas
1xsam – ühekordne sammas
2xsam – kahekordne sammas
3xsam – kolmekordne sammas (dtr)
4xsam – neljakordne sammas (tr tr)
Pikoo – 3 ahels, aass esimesse ahels’sse.
Nupp – (lõngakeerd, tõmba pikk aas läbi ahels) kokku 2 korda, lõngakeerd, tõmba läbi heegelnõelal oleva 4 aasa, lõngakeerd, tõmba läbi allesoleva kahe aasa.
Grupp – * jättes kõikide silmuste viimase aasa heegelnõelale (st ei lõpeta sammast ära), tee üks 3xsam ümber järgmise nelja silmuse* jäta järgmine ks vahele ja korda * kuni * veel kord (heegelnõelal peab nüüd olema 9 aasa), võta lõngakeerd heegelnõelale ja tõmba läbi kõikide aasade, tee 1 ahels grupi sulgemiseks.

Seelik
Heegeldatakse alt servast kaenlaaukudeni ühes tükis. Alustamiseks heegelda 386 ahels’st kett.
Algusrida: ks heegelnõelast teise ahels’sse, * ks kahte järgm ahels’sse, jäta 3 ahels’st vahele, (nupp, 1 ahels) 4 korda järgmisesse ahels’sse, nupp samasse ahels’sse, jäta 3 ahels’st vahele, ks järgm kolme ahels’sse. Korda alates * rea lõpuni. Pööra tööd iga rea lõpus.
Rida 1: 1 ahels, ks esimesse ks’sse, * 1 ahels, jäta vahele 2 ks, 1xsam ks ja esimese nupu vahele, 1 ahels, ks teise ja kolmanda nupu vahele, 3 ahels, ks kolmanda ja neljanda nupu vahele, 1 ahels, 1xsam viienda nupu ja ks vahele, 1 ahels, jäta vahele 2 ks’st, ks järgmisesse ks’sse. Korda alates * rea lõpuni.
Rida 2: 10 ahels, ks heegelnõelast kolmandasse ahels’sse, 1 ahels, jäta 1 ahels vahele, 1xsam järgm ahels’sse, 1 ahels, jäta 1 ahels vahele, 2xsam järgm ahels’sse, 1 ahels, jäta 1 ahels vahele, 3xsam järgm ahels’sse, 1 ahels, * ks järgm 3-ahels aasa, 1 ahels, jäta vahele järgmine ks ja 1xsam, 4xsam järgm ks’sse, 1 ahel, 3xsam läbi just tehtud 4xsam aluseks oleva kahe esimese aasa (seda kohta on väga raske seletada, aga heegeldades on need kaks aasa väga hästi näha), 1 ahels, 2xsam läbi just tehtud 3xsam kahe esimese aasa, 1 ahels, 1xsam läbi just tehtud 2xsam kahe esimese aasa, 2 ahels, ks läbi just tehtud 1xsam kahe esimese aasa, 1 ahesl, 1xsam samasse aasa nagu 1xsam, 1 ahels, 2xsam samasse aasa nagu 2xsam, 1 ahels, 3xsam samasse aasa nagu 3xsam, 1 ahels; korda alates * kuni viimase 3-ahels aasani, ks viimasesse 3-ahels aasa, jäta vahele järgmised ks ja 1xsam, 4xsam viimasesse ks’sse, 1 ahels, 3xsam läbi just tehtud 4xsam kahe esimese aasa, 1 ahels, 2xsam läbi just tehtud 3xsam kahe esimese aasa, 1 ahels, 1xsam läbi just tehtud 2xsam kahe esimese aasa, 1 ahels, 1xsam läbi just tehtud 1xsam kahe esimese aasa (viimane 1xsam moodustab keeramise ahels’e).
Rida 3: 1 ahels, ks keeramise 1xsam tippu, 5 ahels, * 1 grupp, 5 ahels, ks järgm 2-ahels aasa, 5 ahels; korda alates * rea lõpuni, tee viimase korduse ks viimasesse 2-ahels aasa.
Rida 4: 1 ahels, ks esim ks’sse, * ks järgm kahte ahels’sse, jäta vahele 3 ahels’st, (nupp, 1 ahels) 4 korda järgmise grupi tippu, nupp samasse vahesse, jäta vahele 3 ahels’st, ks järgm kahte ahels’sse, ks järgm ks’sse, korda alates * rea lõpuni.
Korda ridasid 1-4 kuni seelikuosa on algusest umbes 56 cm pikkune (lõpeta reaga 3).
Järgmine rida: 3 ahels, ks esimesse 5-ahels aasa, * 2 ahels, ks järgm 5-ahels aasa; korda alates * viimase 5-ahels aasani, ks viimasesse 5-ahels aasa, 2 ahels, ks viimasesse ks’sse.
Järgmine rida: 1 ahels, (ks järgm 2-ahels aasa) kaks korda, * ks järgm 2-ahels aasa, 2 ks järgm 2-ahels aasa, korda alates * rea lõpuni tehes viimase ks enne keeramise ahels’st olevasse vahesse = 96 silmust.
Järgmine rida: 2 ahels, jäta esimene ks vahele, 1xsam igasse ks’sse rea lõpuni.
Järgmine rida: 3 ahels, * 2xsam kahe järgmise 1xsam vahelisse vahesse, korda alates * lõpuni tehes viimase 2xsam 1xsam ja keeramise ahels vahelisse vahesse.

Jaota kleit esi- ja tagaosaks järgmiselt:

Vasak tagaosa:
Rida 1: 2 ahels, (1xsam kahe järgmise 2xsam vahelisse vahesse) 19 korda, keera = 20 silmust.
Rida 2: aass esimesse silmusesse, aass esimesse vahesse, 2 ahels, *1xsam järgmise kahe 1xsam vahelisse vahesse, korda alates * rea lõpuni tehes viimase 1xsam enne keeramise ahels’st olevat vahet.
Rida 3: 2 ahels, (1xsam kahe järgmise 2xsam vahelisse vahesse) 17 korda, keera = 18 silmust.
Rida 4: 2 ahels, *1xsam järgmise kahe 1xsam vahelisse vahesse, korda alates * rea lõpuni tehes viimase 1xsam enne keeramise ahels’st olevat vahet.
Korda viimast rida kuni jagamisest on heegeldatud u 10 cm. Lõpeta PP reaga.
Kujunda õlg: 1 ahels, ks järgm kolme aasa, ps järgm kuute aasa, 1xsam igasse ülejäänud aasa. Kinnita lõng.

Esiosa:
Hoides töö paremat poolt enda poole, jäta jagamisereal vahele järgmised 8 aasa ja ühenda lõng järgmisesse aasa. 2 ahels, (1xsam kahe järgmise 2xsam vahelisse vahesse) 39 korda, keera = 40 silmust.
Järgmine rida: aass esimesse silmusesse ja esimesse aasa, 2 ahels, * 1xsam kahe järgmise 1xsam vahelisse vahesse; korda alates * viimase aasani, keera jättes viimase aasa heegeldamata.
Korda viimast rida veel kord = 36 silmust.
Järgmine rida: 2 ahels, *1xsam järgmise kahe 1xsam vahelisse vahesse, korda alates * rea lõpuni tehes viimase 1xsam enne keeramise ahels’st olevat vahet.
Korda viimast rida kuni heegeldatud on 5 rida vähem kui selja puhul, et alustada õla kujundamist ja seetõttu lõpeta VP reaga.
Kujunda kaelakaar: 2 ahels, (1xsam järgm vahesse) 13 korda, keera.
Järgmine rida: aass esimesse silmusesse ja esimesse aasa, 2 ahels, *1xsam järgm vahesse, korda alates * rea lõpuni tehes viimase 1xsam enne keeramise ahels’st olevat vahet.
Järgmine rida: 2 ahels, * 1xsam järgm vahesse; korda alates * viimase aasani, keera jättes viimase aasa heegeldamata.
Korda viimaseid kahte rida veel üks kord = 10 silmust.
Kujunda õlg: 2 ahels, ps järgm viite aasa, ks järgm nelja aasa. Kinnita lõng.
Hoides töö paremat poolt enda poole, jäta jagamisereal vahele järgmised 8 aasa ja ühenda lõng järgmisesse aasa. 2 ahels, heegelda lõpuni nagu esimese poole puhul, kuid tee kaelakaare ja õla kujundamised vastupidi.

Parem tagaosa:
Hoides töö paremat poolt enda poole, jäta jagamisereal vahele järgmised 8 aasa ja ühenda lõng järgmisesse aasa. 2 ahels, heegelda lõpuni nagu vasaku seljaosa poole puhul, kuid tee õla kujundamised vastupidi.

Kaelakaar:
Hoia töö pahemat poolt enda poole.
Rida 1: tee õla tipust 12 ks ühtlaste vahedega, siis igasse ks’sse üks ks, ja 12 ks ühtlaste vahedega teise õla tipuni, 1 ahels, keera.
Rida 2: ks järgm 12 ks’sse, jäta vahele 3 ahels’st, (nupp, 1 ahels) 4 korda, nupp samasse vahesse, jäta vahele 3 ahels’st, ks viimassesse 12 ks’sse, 1 ahels, keera.
Rida 3: ks järgm 12 ks’sse, 1 ahels, 1xsam ks ja esimese nupu vahele, 1 ahels, ks teise ja kolmanda nupu vahele, 3 ahels, ks kolmanda ja neljanda nupu vahele, 1 ahels, 1xsam viienda nupu ja ks vahele, 1 ahels, ks viimassesse 12 ks’sse, 1 ahels, keera.
Rida 4: ks järgm 12 ks’sse, tee 1 “puu” 3-ahels aasa nagu on kirjeldatud kehaosa real nr kaks (ainult tõlkimise järgi ei oska ma öelda, millustest 2. Rea silmustest täpselt see puu kuju moodustub), ks viimassesse 12 ks’sse. Kinnita lõng.

Varrukad:
Kasuta 2.35 mm metallist heegelnõela.
Tee alumise serva jaoks 108 ahels’st kett + 3 ahels (= esim 1xsam) + 2 ahels (= esim vahe).
Rida 1: 1xsam heegelnõelast lugedes 8ndasse ahels’sse, * 2 ahels, jäta 2 ahels’st vahele, 1xsam järgm ahels’sse*. Korda alates * kuni * rea lõpuni = 36 auku. 3 ahels, keera.
Rida 2: 2 1xsam igasse auku ja 1 1xsam igasse 1xsam’sse rea lõpuni. Keera.
Rida 3: aass esimesse nelja 1xsam’sse, 3 ahels, 1xsam igasse vahesse kuni viimase 4 1xsam’ni, need jäta tegemata. Keera.
Rida 4: korda rida 3.
Read 5-6: 3 ahels, 1xsam igasse vahesse. Keera.
Read 7-19: korda rida 3 lõpetades real 19 kokku 18 1xsam’ga. Kinnita lõng.
Hoides paremad pooled enda poole õmble read 1 ja 2 käealuse õmbluse jaoks servapidi kokku. Kinni varrukas nööpnõeltega võrdsete vahedega veidi krookides käeaugu külge ja õmble servapidi pisikeste pistetega kinni.
Heegelda teine varrukas samamoodi.

Varruka ääris:
Ring 1: parem pool enda pool, ühenda lõng õmbluse juurest. 1 ahels, ks lõnga ühendamisega samsse kohta, 5 ahels, jäta järgmine auk vahele, * ks järgm’sse 1xsam’sse, 5 ahels, jäta vahele järgmine auk*. Korda alates * kuni * ringi lõpuni tehes lõpus 2 ahels’st, 1xsam esimesse ks’sse (mitte 5-ahels aasa viimasesse aasa) = 36 aasa.
Ring 2: 1 ahels, *ks aasa, lehvik (= lihtsalt 8 1xsam järjest) järgm aasa, ks järgm aasa, 5 ahels*. Korda alates * kuni * ringi lõpuni tehes lõppu 2 ahels, 1xsam esimesse ks’sse (mitte 5-ahels aasa viimasesse aasa).
Ring 3: 1 ahels, ks 5-ahels aasa, 1xsam järgm 1xsam’sse, (pikoo, 1xsam järgm 1xsam’sse) 7 korda*. Korda * kuni * ringi lõpuni. Kinni ja katkesta lõng.

Viimistlemine:
Soovi korral võib kaelakaarele õmmelda 3mm lõbimõõduga pärleid. Põimi pael läbi varruka alguse ja äärise vahel oleva augurea. Seo lipsuks. Õmble nööbid võrdsete vahedega külge.

Lae alla tõlke PDF

Author: Kaisukas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.