Heart String beebitekk


Originaal (vajab registreerumist)

Heart String beebitekk
by Delores Spagnuolo

Suurus:
104 x 117 cm

Materjal:
pehme beebilõng
* 680g valget
* 510g roosat

4,25 mm heegelnõel

Heegeldamistihedus:
11 ks x 4 rida = 7,5cm x 2,5cm

Teise rea esimene pool on ka töö paremaks pooleks.
Kui teisiti pole öeldud, siis tehakse igasse ks’sse üks ks.

Lühendid:
ks – kinnissilmus
ahels – ahelsilmus
lk – lõngakeerd heegelnõelale (nagu õhksilmus kudumises)

Silmuste seletused:
Joonised on olemas pdf failis.
nupp – (lk, pista heegelnõel järgmisesse silmusesse, lk, tõmba läbi silmuse pikk aas) 4 korda, lk, tõmba läbi 8 aasa, lk, tõmba läbi kahe aasa (vt ka joonis 1 allpool).
EP – vaata joonis 2, kuid samba asemel tee ks. Nool näitab heegelnõela liikumise suunda.
Risti EP – jäta vahele järgmine EP, tee EP järgmisesse silmusesse, järgmine EP tee vahelejäätud silmuse ümber pealtpoolt just tehtud silmust.

Triibud (tee 3 valget ja 2 roosat):
1. rida: 32 ahels, ks heegelnõelast teise ks’sse ja igasse järgnevasse rea lõpuni, pööra = 31 ks.
2. rida: 1 ahels, ks esimesse 15 ks’sse, nupp, ks rea lõpuni, pööra = 30 ks ja 1 nupp.
3. ja ülejäänud paaritud read, kui pole teisiti märgitud: ks rea lõpuni, pööra = 31 ks.
4. rida: 1 ahels, 4 ks, 2 EP, 7 ks, nupp, 3 ks, nupp, 2 EP, 4 ks, pööra = 25 ks, 4 EP ja 2 nuppu.
6. rida: 1 ks, 4 ks, risti EP, 5 ks, nupp, 7 ks, nupp, 5 ks, risti EP, 4 ks, pööra.
8. rida: 1 ahels, 4 ks, 2 EP, 3 ks, nupp, 11 ks, nupp, 3 ks, 2 EP, 4 ks, pööra.
10. rida: 1 ahels, 4 ks, risti EP, 3 ks, nupp, (5 ks, nupp) x 2, 3 ks, risti EP, 4 ks, pööra.
12. rida: 1 ahels, 4 ks, 2 EP, 5 ks, nupp, 1 ks, nupp, 3 ks, nupp, 1 ks, nupp, 5 ks, 2 EP, 4 ks, pööra.
14. – 157. rida: korda ridasid 6 – 13.
158. rida (heegelda ümber terve riba): 1 ahels, 1 ks igasse silmusesse (v.a 3 ks nurga ks’sse). Kinnita aasssilmusega esimesse ks’sse ja katkesta lõng.

Äärised:
Heegelda nuppudest südamete ääred aassilmustega üle. Kasuta valge riba puhul roosat lõnga ja vastupidi. Heegelda üle ülemine ja alumine serv mööda äärt ja küljed alt üles mööda risti EP ja serva keskele jäävate silmuste vahet.

Ühendamine:
Hoia pahemad pooled kõrvuti õmble valge lõngaga silmushaaval läbi tagumiste aasade ribad kokku.

Äär:
Ühenda suvalisse nurgasilmusesse roosa lõng ja tee samasse ks’sse veel 2 ks. Edasi heegelda 1 ks igasse ks’sse (v.a nurgad, kus tuleb 3 ks ks’sse). Õmblused jäta vahele. Ühenda aassilmusega esimesse ks’sse ja katkesta lõng.
Ühenda valge lõng esimese silmuse külge, 1 ahels, heegelda serv üle vähisilmustes (1 silmus igasse ks’sse, ka nurkadesse) – vt joonis 3.

Lae alla tõlke PDF

Author: Kaisukas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.