Tasapinnaline ingel

Disaineri palvel ei lisanud pilti. Pilti näeb lingil.
Originaal

Ingel

Materjal:
Väike kogus nr 10 puuvillast heegelniiti

1,5 mm heegelnõel.

Heegeldamistihedus:
pole eriti oluline, kuid esimene ring võiks olla umbes 2,5 cm läbimõõduga.

Lõppsuurus:
Seeliku allservast umbes 11,5 cm laiune
Alläärest tiivaotsani umbes 11 cm kõrgune

Silmused:
Rea alguses 2 kokku (A) – 2 as, sammas (sam) antud silmusesse
Mininupp (B) – heegelda 2 ühekordset sammast kokku samas silmuses
V – jäta vahele x arv silmuseid (V1 = jäta vahele 1 silm)
Pikoo (p) – 3 as, ks viimase ks külge.

Tee 20 ahelsilmust (as) ja ühenda ringiks.
Rida 1: 1 as, 30 ks ringile. Ühenda esimese ks külge = 30 ks
Rida 2: A ühendamise silma, 1 as, V1, (B järgmisesse ks’sse, 1 as, V1) 2 korda, 2 sam järgm kahte ks’sse, ( 1 as, V1, B järgm ks’sse) 3 korda, keera = 6 mininuppu, 4 sammast
Rida 3: (A, 1 as, B) esimesse B’sse, 1 as, (B, 1 as) 2 korda järgmisesse kahte B’sse, 2 sam järgmisesse sam’sse, sam järgm kahte sam’sse, 2 sam järgm sam’sse, (1 as, B) 2 korda järgm kolme B’sse. Keera. = 12 mininuppu, 6 sammast
Rida 4: (A, 1 as, B) esimesse B’sse, 1 as, (B järgm B’sse, 1 as) 5 korda, (2 sam järgm sam’sse, sam järgm sam’sse, 2 sam järgm sam’sse) 2 korda, (B järgm B’sse, 1 as) 5 korda, (B, 1 as, B) viimasesse B’sse, keera = 14 mininuppu, 10 sam.
Rida 5: A esimesse B’sse, 2 as, (B järgm B’sse, 2 as) 5 korda, 2 sam järgm sam’sse, sam järgm nelja sam’sse, 1 as, sam järgm nelja sam’sse, 2 sam järgm sam’sse, (2 as, B järgm B’sse) 6 korda, keera = 14 mininuppu, 12 sammast, 14 2as auku, 1 1as auku
Rida 6: 4 as, ks nõelast neljandasse as’sse, (2 ks järgm 2as auku, p) 6 korda, 2 ks järgm 2as auku, ks järgm sam’sse, 2 as (märgista teine as 7nda rea algusena), sam samasse silma, kuhu viimane ks, 1 as, (V1, B järgm sam’sse, 1 as) 2 korda, (B, 1 as) 2 korda järgm 1as auku, (V1, B järgm sam’sse, 1 as) 2 korda, V1, (sam, 2 as, ks) järgm sam’sse, (2ks järgm 2as auku, p) 7 korda, aassilmus viimase B külge. Kinnita ja katkesta niit = 30 kinnissilmust, 14 pikood, 6 mininuppu, 2 sammast
Rida 7: kinnita niit märgitud silma, A samasse silmusesse, B järgm sam’sse, 1 as, (B järgm B’sse, 1 as) 6 korda, B järgm sam’sse, 1 as, B järgm 2as auku, keera = 10 mininuppu
Rida 8: A esimesse B’sse, (1 as, B järgm B’sse) 9 korda, keera = 10 mininuppu
Rida 9: (A, 1 as, B, 1 as) esimesse B’sse, (B järgm B’ssem 1 as) 4 korda, B järgm 1as auku, 1 as, (B järgm B’sse, 1 as) 4 korda, (B, 1 as, B) viimasesse B’sse, keera = 13 mininuppu
Rida 10: A esimesse B’sse, (1 as, B järgm B’sse) 12 korda, keera = 13 mininuppu
Rida 11: (A, 1 as, B, 1 as) esimesse B’sse, (B järgm B’sse, 1 as) 11 korda, ( B, 1 as, B) viimasesse B’sse, keera = 15 mininuppu
Rida 12: A esimesse B’sse, (2 as, B järgm B’sse) 14 korda, keera = 15 mininuppu, 14 2as auku
Rida 13: 4 as, ks neljandasse as’sse, (2 ks järgm 2as auku, p) 14 korda, aassilmus viimase B külge. Kinnita niit ja peida otsad. = 28 kinnissilmust, 15 pikood.
Pese ja venita õigesse kujusse, soovi korral tärgelda.

Lae alla tõlke PDF (vt failis lk 2).

Author: Kaisukas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.